Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0689-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновация”
Бенефициент: "ВИТО - ИЛИН МЛАДЕНОВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновация”
Дейности: Изпълнение на на Дейност 3 Консултанска услуга за разработване на „Интегрирана комуникационна маркетингова стратегия”
Подготовка на Дейност 2 „Инвестиция”
Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка на на Дейност 3 Консултанска услуга за разработване на „Интегрирана комуникационна маркетингова стратегия”
Изпълнение на Дейност 4 - „Информиране и публичност”:
Изпълнение на Дейност 2 „Инвестиция”
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВЛАДИ ИНВЕСТ 79" ООД
"ЕНЖИ-ДИСИ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 179 BGN
Общ бюджет: 336 865 BGN
БФП: 303 179 BGN
Общо изплатени средства: 303 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 303 179 BGN
303 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 257 702 BGN
257 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 477 BGN
45 477 BGN
Финансиране от бенефициента 34 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Намаляване на отпадъка / брак при процес заваряване
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Намаляване на отпадъка / брака при разкрои
Индикатор 10 (Д) Подобрена енергийна ефективност
Индикатор 11 (Д) Намаляване на производствени разходи
Индикатор 12 (Д) Намаляване на себестойността на единица продукция (при 65-70 % заетост на оборудването)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз