Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0446-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в „Р Консултинг“ ЕООД
Бенефициент: "Р КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в „Р Консултинг“ ЕООД
Дейности: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 2 (Придобиване/разработване на специализиран софтуер)
Дейност 3 (Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Прознание АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 227 BGN
Общ бюджет: 317 930 BGN
БФП: 286 137 BGN
Общо изплатени средства: 286 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 286 137 BGN
286 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 243 216 BGN
243 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 42 921 BGN
42 921 BGN
Финансиране от бенефициента 31 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Проведена процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Придобит/разработен специализиран софтуер (ДНА
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз