Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0303-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ”Внедряване на иновативен продукт на световно ниво – smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване на околната среда и налагането му на пазара”
Бенефициент: ЕТ "СИМЕОН БЕЛЕЛИЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ”Внедряване на иновативен продукт на световно ниво – smart home решение за управление, безопасност, енергоспестяване, опазване на околната среда и налагането му на пазара”
Дейности: Дейност 1 Избор и доставка, инсталиране на интегрирана софтуерна система за управление на крайни устройства чрез уеб базирано приложение
Дейност 2 Избор доставка и инсталиране на специализирано оборудване / ДМА
Дейност 4 Визуализация, информираност и публичност
Дейност 3 Избор на консултантски услуги по изготвяне на мартетингови анализи и стратегия за пазарна реализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЕКОРИ ЕООД
Болкан Ти Джи
ЕВРО КОНСЕПТ
ЕБОКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 838 862 BGN
Общ бюджет: 1 172 332 BGN
БФП: 830 113 BGN
Общо изплатени средства: 830 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 830 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 715 421 BGN
2015 114 692 BGN
830 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 705 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 608 108 BGN
2015 97 488 BGN
705 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 313 BGN
2015 17 204 BGN
124 517 BGN
Финансиране от бенефициента 345 274 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на ДМА
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на доставчик за доставка на ДНА
Индикатор 9 (Д) Извършване на Визуализация, информираност и публичност
Индикатор 10 (Д) Проведена процедура за избор на консултант за извършена маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на нов продукт
Индикатор 11 (Д) Иновационен продукт - произведен
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз