Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: МАШМЕТАЛТРЕЙД стартира зелено производство
Бенефициент: МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: МАШМЕТАЛТРЕЙД стартира зелено производство
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Закриване на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 250 165 BGN
Общ бюджет: 2 500 330 BGN
БФП: 1 250 165 BGN
Общо изплатени средства: 1 250 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 250 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 250 165 BGN
1 250 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 062 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 062 640 BGN
1 062 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 187 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 187 525 BGN
187 525 BGN
Финансиране от бенефициента 1 250 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 5 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз