Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЕКО ЕНЕРДЖИ
Бенефициент: "ТАЙРЕКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 30.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: ЕКО ЕНЕРДЖИ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация и популяризиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване, включено в производствения цикъл, съгласно СДМО
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на плоски слънчеви колектори
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАГНУМ ПРОЕКТ" ЕООД
STF - Maschinen & Anlagenbau GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 967 195 BGN
Общ бюджет: 3 934 390 BGN
БФП: 1 967 195 BGN
Общо изплатени средства: 1 967 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 967 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 271 290 BGN
2015 695 906 BGN
1 967 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 672 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 080 596 BGN
2015 591 520 BGN
1 672 116 BGN
В т.ч. Национално финансиране 295 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 693 BGN
2015 104 386 BGN
295 079 BGN
Финансиране от бенефициента 1 967 195 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Инсталирани слънчеви колектори
Индикатор 8 (Д) Доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 9 (Д) Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели, стикери, банер
Индикатор 10 (Д) Създадено ново работно място до 2 години след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз