Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0174-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на хотели "Сън палас" и "Иглика"
Бенефициент: "Интер - Травел" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 29.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на хотели "Сън палас" и "Иглика"
Дейности: Дейност 2. Доставка на слънчеви системи за БГВ за хотели „Сън палас“ и „Иглика
Дейност 3. Доставка на ново енергоспестяващо осветление за хотели „Сън палас“ и „Иглика“
Дейност 8. Доставка на ново кухненско оборудване на х. "Иглика"
Дейност 7. Доставка на ново хотелско оборудване за х. "Иглика"
Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Дейност 4. СМР по фасадна изолация на х. "Иглика"
Дейност 6. Доставка на инверторни климатици за х. "Иглика"
Дейност 5. СМР по подмяна на дограмата на х. "Иглика"
Дейност 9. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 147 BGN
Общ бюджет: 470 845 BGN
БФП: 235 422 BGN
Общо изплатени средства: 235 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 235 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 235 422 BGN
235 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 200 109 BGN
200 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 313 BGN
35 313 BGN
Финансиране от бенефициента 236 147 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 8 (Д) Доставени и въведени в експлоатация системи от слънчеви колектори за БГВ (за х. Сън палас и . Иглика)
Индикатор 9 (Д) Доставени и монтирани енергоспестяващи лампи в х. Сън палас
Индикатор 10 (Д) Доставени и монтирани осветителни тела с енергоспестяващи лампи в х. Иглика
Индикатор 11 (Д) Изпълнена фасадна изолация на х. Иглика
Индикатор 12 (Д) Изпълнена подмяна на дограма на х. Иглика
Индикатор 13 (Д) Доставени инверторни климатици за х. "Иглика"
Индикатор 14 (Д) Доставени хладилници-минибар за х. Иглика
Индикатор 15 (Д) Доставени телевизори LCD за х. Иглика
Индикатор 16 (Д) . Закупено и въведено в експлоатация ново кухненско оборудване за х. Иглика (ел. печка готварска, ел. фритюрник, парен конвектомат и кухненски хладилник)
Индикатор 17 (Д) Изпълнена визуализация по проекта
Индикатор 18 (Д) : Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (специфична икономия на енергия за 1 нощувка)
Индикатор 19 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз