Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "Копривлен - мрамор" ЕООД чрез намаляване на енергоемкостта на производството и оптимизиране на енергийните разходи в предприятието"
Бенефициент: "Копривлен мрамор" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Хаджидимово
Описание
Описание на проекта: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "Копривлен - мрамор" ЕООД чрез намаляване на енергоемкостта на производството и оптимизиране на енергийните разходи в предприятието"
Дейности: Дейностите по ЕСМ за сградния фонд в предприятието
Дейностите по Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на „Мостова фреза” и Линия за производство на тънки плочи, състояща се от 3 /три/ основни машини (цепеща, полираща, надлъжно - обрязваща)
Дейност по Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Мотокар 3,5 тона
Дейност по закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов челен товарач (фадрома)
Дейности по визуализация на проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 346 124 BGN
Общ бюджет: 2 684 477 BGN
БФП: 1 342 238 BGN
Общо изплатени средства: 1 342 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 342 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 342 160 BGN
2015 0 BGN
1 342 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 140 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 140 836 BGN
2015 0 BGN
1 140 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 201 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 201 324 BGN
2015 0 BGN
201 324 BGN
Финансиране от бенефициента 1 346 124 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Въведени нови енергийно – ефективни технологии
Индикатор 7 (Д) Въведени нови енергийно- ефективни решения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз