Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0166-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Бистрица 2002" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно-ефективно оборудване и внедряване на ВЕИ източници"
Бенефициент: "БИСТРИЦА 2002" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "Бистрица 2002" ЕООД чрез закупуване на ново енергийно-ефективно оборудване и внедряване на ВЕИ източници"
Дейности: Дейност 1 „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на „Термопопмена инсталация за отопление на административната сграда”
Дейност 2 “Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на „Стационарна Трошачно Пресевна миеща инсталация за преработка на речна баластра”
Дейност 3 „Визуализация и публичност на проекта”
Дейност 4 „Енергиен одит на проекта”
Дейност 4 „Одит на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПАУЕРСКРИЙН - БЪЛГАРИЯ" ООД
"ЕНЕРКОН"
НАСА АК ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 468 065 BGN
Общ бюджет: 2 935 650 BGN
БФП: 1 467 825 BGN
Общо изплатени средства: 1 467 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 467 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 467 817 BGN
2015 0 BGN
1 467 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 247 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 247 644 BGN
2015 0 BGN
1 247 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 220 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 220 173 BGN
2015 0 BGN
220 173 BGN
Финансиране от бенефициента 1 468 065 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) откриване на нови работни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз