Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0157-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "Андреа Дизайн" ООД"
Бенефициент: "АНДРЕА ДИЗАЙН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "Андреа Дизайн" ООД"
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж ,въвеждане в експлоатация и обучение на персонал от фирмата на енергийноефективно оборудване
Дейност 2: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 3: Отчитане на проекта
извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 946 620 BGN
Общ бюджет: 1 893 240 BGN
БФП: 946 620 BGN
Общо изплатени средства: 946 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 946 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 946 620 BGN
2015 0 BGN
946 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 804 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 804 627 BGN
2015 0 BGN
804 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 141 993 BGN
2015 0 BGN
141 993 BGN
Финансиране от бенефициента 946 620 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Изготвен енергиен одит
Индикатор 7 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 8 (Д) Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 9 (Д) Приемо-предавателен протокол за обучен персонал
Индикатор 10 (Д) Поставена табела
Индикатор 11 (Д) Поставени стикери
Индикатор 12 (Д) Становище от Асистента по верификация
Индикатор 13 (Д) Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 15 (Д) Открити нови работни места в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз