Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0128-C0001
Номер на проект: К-26-М-63/14.02.14 г.
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност в производството на "МЕТАЛ КОМПЛЕКТ"ООД"
Бенефициент: "МЕТАЛ КОМПЛЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективност в производството на "Метал Комплект" ООД"
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
2.Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
3.Визуализация на проекта
4. Изготвяне на доклад от одитор
Закриване на проекта и финално отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 960 211 BGN
Общ бюджет: 3 920 421 BGN
БФП: 1 960 211 BGN
Общо изплатени средства: 1 960 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 960 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 960 211 BGN
1 960 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 666 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 666 179 BGN
1 666 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 294 032 BGN
294 032 BGN
Финансиране от бенефициента 1 960 211 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 5 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз