Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0127-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Жити" АД, гр. Русе"
Бенефициент: "ЖИТИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: „Подобряване на енергийната ефективност на „Жити" АД, гр. Русе"
Дейности: 1. Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
2. Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
3. Закупуване на соларна инсталация за БГВ
4. Дейности по визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
Инсталстрой ЕООД
ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ
МАРИНИМПЕКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 093 899 BGN
Общ бюджет: 2 187 798 BGN
БФП: 1 093 899 BGN
Общо изплатени средства: 1 093 898 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 093 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 711 035 BGN
2015 382 864 BGN
1 093 898 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 929 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 604 379 BGN
2015 325 434 BGN
929 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 164 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 106 655 BGN
2015 57 430 BGN
164 085 BGN
Финансиране от бенефициента 1 093 899 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз