Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0120-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "УНИТРАФ" АД"
Бенефициент: "Унитраф" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "УНИТРАФ" АД"
Дейности: Въвеждане на високотехнологичен струг с С-ос на шпиндела
Въвеждане на високотехнологична сушилня
Подмяна на дограма на първия етаж на производствена сграда
Подмяна на осветлението в Ремонтен участък и цех "Металообработка"
Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 517 BGN
Общ бюджет: 247 033 BGN
БФП: 123 517 BGN
Общо изплатени средства: 123 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 514 BGN
2015 0 BGN
123 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 987 BGN
2015 0 BGN
104 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 527 BGN
2015 0 BGN
18 527 BGN
Финансиране от бенефициента 123 517 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Внедрени нови изделия
Индикатор 7 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз