Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергоспестяващи инвестиции в "Паладиум" ЕООД"
Бенефициент: "ПАЛАДИУМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Енергоспестяващи инвестиции в "Паладиум" ЕООД"
Дейности: СМР по покривно изолиране
Доставка на енергоефективен трансформатор
Доставка на енергоефективни вентилатори
Доставка на система за БГВ със слънчеви колектори
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 503 BGN
Общ бюджет: 119 006 BGN
БФП: 59 503 BGN
Общо изплатени средства: 59 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 59 503 BGN
59 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 50 577 BGN
50 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 8 925 BGN
8 925 BGN
Финансиране от бенефициента 59 503 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Извършено покривно изолиране
Индикатор 4 (Д) Инсталиран енергоефективен силов трансформатор
Индикатор 5 (Д) Инсталирани енергоефективни вентилатори със спомагателно оборудване
Индикатор 6 (Д) Внедрена система от слънчеви колектори за БГВ за собствени нужди
Индикатор 7 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери за оборудването)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз