Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0117-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "СТАД" ООД"
Бенефициент: "СТАД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "СТАД" ООД"
Дейности: Изграждане на термопомпена инсталация за отопление
Подмяна на подемната техника, работеща в Логистичен парк СТАД. Закупуване на нов електрически високоповдигач и електрокар
Изграждане на система за енергиен мониторинг
Дейности по информация и визуализация
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"ПИНГВИН Ю.Н" ООД
СТЕЛАЖИ БГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 138 BGN
Общ бюджет: 586 150 BGN
БФП: 293 075 BGN
Общо изплатени средства: 293 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 293 074 BGN
2015 0 BGN
293 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 249 113 BGN
2015 0 BGN
249 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 961 BGN
2015 0 BGN
43 961 BGN
Финансиране от бенефициента 293 138 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз