Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0098-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Опазване и подобряване състоянието басейна на р. Искър на територията на община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Целта на проектът е провеждането на набор от технически и инженерингови дейности (техническа помощ) по подготовка на инвестиционен проект във връзка опазване и подобряване на околната среда по поречието на р. Искър на територията на община Мездра, в частност изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на село Зверино.
Дейности: 1. Подготовка на формуляр за кандидатстване за техническа помощ по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда” Изготвяне на формуляр за кандидатстване за техническа помощ по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”
2. Изготвяне на геодезическо заснемане Изготвяне на геодезически проучвания и анализи, на базата на които ще се изготви техническо задание за избор на изпълнител за работен проект за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изпълнение на ПСОВ, с. Зверино, общ. Мездра
3. Изготвяне на хидрогеоложки анализи и документация Изготвяне на хидрогеоложки проучвания и анализи, на базата на които ще се изготви техническо задание за избор на изпълнител за работен проект за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изпълнение на ПСОВ, с. Зверино, общ. Мездра
4. Проектиране и изготвяне на работни проекти Проектиране и изготвяне на работни проекти по позиции: изграждане на разделна канализация; реконструкция на съществуваща водопровдна мрежа; изграждане на ПСОВ
5. Финансови и икономически анализи и изготвяне на формуляр за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда” Изготвяне на финансови и икономически анализи във връзка с изготвения инвестиционен проект за строителство и изготвяне на формуляр за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 200 BGN
Общ бюджет: 329 733 BGN
БФП: 329 733 BGN
Общо изплатени средства: 329 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 329 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 72 240 BGN
2010 73 200 BGN
2011 184 293 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
329 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 57 792 BGN
2010 58 560 BGN
2011 147 434 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 448 BGN
2010 14 640 BGN
2011 36 859 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 947 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз