Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200726985 ПИРИН-НЕВРОКОП ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев гр.Гоце Делчев, ул.Ал.Стамболийски№11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев" BG161PO001-2.1.02-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз