Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR094180891 Компютър лайф АВЕЕ
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр.Солун,ул.К.Караманли 145
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на изискванията на международен стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 в Ейч Джи Би ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз