Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825287345 "Пирс-Д"ООД, гр.Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив ул."Подофицер Г.Котов" №21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз