Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116052520 „Теодоси Тошев” ЕООД
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград гр. Разград, ул."Бузлуджа"№2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил, в подкрепа на устойчивото развитие на Община Самуил BG161PO001-4.1.01-0100-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз