Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200677933 "Ивентър" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1504 район р-н Оборище ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 102, ет. П"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики BG161PO001-4.2.01-0070-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз