Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175853725 ДЗЗД "Пловдивинвест-план инвест"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Руски" № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик BG161PO001-1.4.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз