Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131228637 "Архитектурно бюро-Димитър Коев" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр. София, Община Средец, Бул."Патриарх Евтимий" 2А, вх.1, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO001-1.1.01-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз