Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124697427 Киноклуб „Икар” ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град Добрич, бул. „25-ти септември” 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево BG161PO001-4.2.01-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз