Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200551639 Ефектив Одит
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ж.к.Чайка, бл.19, вх.Б, ап.38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на международно признати стандарти в „МТМ” ЕООД” BG161PO003-2.1.03-0020-C0001
Интегриране на ISO 14001:2004 към Системата за управление в "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД BG161PO003-2.1.08-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз