Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000875557 Община Антоново
Седалище Област: Търговище Oбщина: Антоново 7970 Антоново бул. "Тузлушки герой" ± 26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново 13.12.2010 858 084 858 084 0 729 372 24,00 Приключен
„Създаване на Център за услуги в домашна среда – Ан-тоново” 19.11.2012 76 521 76 521 0 72 851 18,00 Приключен
„Компетентна и ефективна държавна администрация – община Антоново” 24.04.2013 55 313 55 313 0 55 313 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики е община Антоново 04.11.2013 70 035 70 035 0 70 035 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Училищен център за интеграция "Отворена врата 17.06.2008 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз