Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GREL095680220 "Кю Ем Ес Серт" ООД
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр. Солун, ул. "26-ти октомври" № 90
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на международно признати стандарти - Разширяване на обхвата на лабораторията на Кри - консулт ЕООД" BG161PO003-2.1.03-0312-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз