Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123048119 "Клас Бойчев" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. "Патриарх Евтимий" 116, офис 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан BG161PO001-4.1.03-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз