Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130259067 "Тема Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Александър Жендов" № 6, офис 215
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от СЗР BG051PO002-1.2.04-0008-C0001
Туршанс – гаранция за качество, доверие у клиента BG161PO003-2.1.03-0115-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз