Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121425094 ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1373 София кв. "Западен парк", бл. 75, ет. 1, ап. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ" 12.05.2008 53 226 50 699 3 653 50 699 12,00 Приключен
"Шанс за децата в дома" 18.06.2009 167 293 167 293 0 167 270 14,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
В училището е интересно! 17.06.2008 15,00 Приключен
"Образование за всички - път към по - добро бъдеще" 17.06.2008 15,20 Приключен
Възможности за Учене и Интеграция (ВУИ) 02.07.2008 15,20 Приключен
Шанс за децата в неравностойно социално положение 08.07.2008 15,20 Приключен
"Алтернатива за независим живот" 12.05.2008 12,00 Приключен
"Живот в общността" 12.05.2008 12,00 Приключен
"Достоен живот в общността" 12.05.2008 12,00 Приключен
"Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора" 13.05.2008 12,00 Приключен
"Реформиране на ДДЛРГ "Надежда" и предоставяне на социална услуга "Преходно жилище" 17.06.2009 14,00 Приключен
“Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение” 16.07.2009 12,17 Приключен
Достоен Живот 02.07.2009 12,00 Приключен
„Център за обществена подкрепа – Момчилград” 29.10.2010 14,00 Приключен
„За да живеем достойно” 29.10.2010 14,00 Приключен
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 г. и семейства в Община Свищов 03.11.2010 14,00 Приключен
„Грижа за качествен живот в общността” 03.11.2010 14,00 Приключен
Всички заедно 22.11.2011 21,00 Приключен
Не сме различни 06.12.2011 15,20 Приключен
„Толерантност към различието” 17.06.2013 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения BG051PO002-2.2.09-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз