Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105560880 МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1359 София ж.к. Люлин 5, бл. 540, вх. Б, ет. 10, ап. 57
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни” BG161PO001-4.1.01-0053-C0001
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил BG161PO001-1.1.09-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз