Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131355000 "Андрей Т" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София ул."Бигла" 7, вх.Б, ет 1, офис 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на път IV-20058 „Каспичан-Марково” и IV-20059 „Плиска-Върбяне” BG161PO001-2.1.02-0030-C0001
Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан BG161PO001-4.2.01-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз