Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127023241 "ФОРМИ" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул."Патлейна" 2,ап.25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав" BG161PO001-4.1.01-0010-C0001
Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на Община Дулово BG161PO001-2.1.02-0025-C0001
Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан BG161PO001-4.2.01-0059-C0001
Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт BG051PO002-2.3.02-0027-C0001
Младите хора – социално ангажирани, мотивирани за учене през целия живот BG051PO001-4.2.03-0671-C0001
Микрофинансирането - път към развитието на малкия бизнес BG051PO001-7.0.01-0064-C0001
Професионалната квалификация - шанс за интеграцията на пазара на труда BG051PO001-1.1.07-0006-C0001
Повишаване на безопасността и проектиране на организацията на трудовата дейност в БАРС АД гр.Шумен BG051PO001-2.3.02-0289-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз