Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000455578 Регионален археологически музей - Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив пл. Съединение № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България-Пловдив BG161PO004-3.0.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз