Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203773538 Инфосистемс Интернешънъл ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.Никола Вапцаров 53Б, Мандарин офис център
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.08-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз