Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831053592 РАДИО ЕКСПРЕС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. СРЕБЪРНА 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на нови работни места за безработни младежи в шивашкото производство" BG051PO001-1.1.13-0270-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз