Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175055104 ОПТИМ КО. ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.СОФИЯ ж.к. ИЗТОК , ул. АТАНАС ДАЛЧЕВ # 1 бл. 16 вх.Б ет.4 ап.14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз