Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112003788 "Институт по дървообработване" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. "Любен Каравелов" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз