Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200208334 "Трауминвест" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна кв. "Възраждане", бл. 41, вх. 3, ап. 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз