Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201492282 "ХАЙУИН БЪЛГАРИЯ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1408 район р-н Триадица Траянова врата No 9, ет. 6, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз