Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176843634 ДЗЗД Консорциум благоустрояване Варна
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 76Г, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз