Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176843997 Консорциум "София инфо бордс 2015"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София бул. Цариградско шосе № 117, сградата на "Образование и наука", ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз