Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175241436 "Глобал консултинг" ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Ихтиман 2050 Ихтиман ул. "Васил Левски", бл. 1А, ет. 4, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективна и ефикасна администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-1.1.04-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз