Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATATU16378006 КАСТОЛИН Гезелшафт
Седалище Държава: Австрия (Austria) 2335 Wiener, Neudorf Индустриален център, НО Зюд, ул. Щрабе №14, Обект 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативен процес -плазмено наваряване с преносима дъга за получаванве на покрития с висока твърдост и износоустойчивост BG161PO003-1.1.07-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз