Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831483373 СОП "Българско финансова одиторска компания" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Франсис де Пресансе" № 3, ет. 5, ап. 16а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията BG051PO002-3.1.06-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз