Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020586108 ЕТ "Дан - Теа - Евелина Генкова"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Юрий Венелин" № 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Образователен парк по електроника и компютърна техника според нуждите на работодателите от област Видин BG051PO001-4.3.05-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз