Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131395468 ВМЛ Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Драган цанков" №59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001
"В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" BG161PO001-5.3.02-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз