Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 203078629 "Макс Дивелъпмънт" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Цариградска" №70, ет.4, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация" BG051PO001-2.3.03-0348-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз