Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109030280 ЛЕОНИД ХАЗДАЙ - ЛОНИ
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Дупница 2600 Дупница Област Кюстендил; Община Дупница; ПК 2600; Населено място гр. Дупница; ул. КРАЙРЕЧНА 1А ; Ет. 4;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Намаляване на енергоемкостта на сградата на хотел "Рила", гр. Дупница и повишаване ефективността на процеса по предоставяне на услуги и продукти от дружеството" BG161PO003-2.3.02-0125-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз