Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202543445 "Рестком-3" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Милин камък" № 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване” BG051PO002-2.4.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз