Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202476838 "Макс Импекс"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Ал. Екзарх" № 45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения. BG051PO002-2.2.12-0119-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз